Keystone logo
Izmir University of Economics Phd trong tâm lý học thực nghiệm

Phd trong tâm lý học thực nghiệm

Izmir University of Economics

Izmir University of Economics

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 8.500 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* Phương thức thanh toán: 3 đợt / trả tiền cho mỗi học kỳ

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi