Keystone logo
International University For Graduate Studies -  IUGS Tiến sĩ khoa học thư viện

Tiến sĩ khoa học thư viện

International University For Graduate Studies - IUGS

International University For Graduate Studies -  IUGS

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Portsmouth, Dominica

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Ed.D. trong Giáo dục Nông thôn - Library Media Track
    • Livingston, Hoa Kỳ