Keystone logo
International School for Social and Business studies Bằng tiến sĩ. trong Quản lý tri thức

Bằng tiến sĩ. trong Quản lý tri thức

International School for Social and Business studies

International School for Social and Business studies

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Celje, Slovenia

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Quản lý Thông tin
    • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi