Keystone logo
International School for Advanced Studies (SISSA) Phd trong vật lý astroparticle

Phd trong vật lý astroparticle

International School for Advanced Studies (SISSA)

International School for Advanced Studies (SISSA)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 - 4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Vật lý Thiên văn
    • Rochester, Hoa Kỳ