Keystone logo
Intercultural Open University

Intercultural Open University

Intercultural Open University

Giới thiệu

Tổ chức Intercultural Open University là một trong số ít các tổ chức giáo dục thay thế được bắt đầu vào những năm 1960 khi phong trào giáo dục lấy người học làm trung tâm, tự định hướng nổi lên ở Mỹ và Anh. Roy P. Fairfield, Giáo sư Đại học Harvard, là một trong những người sáng lập phong trào này. Cuốn sách của ông, Giáo dục sau đại học lấy con người làm trung tâm (1977) ghi lại những nỗ lực tiên phong của ông tại Trường Cao học Union nhằm tạo ra một chương trình sau đại học tự định hướng và khám phá các con đường và cạm bẫy của các phương thức giáo dục thay thế. Phần lớn triết lý giáo dục phi truyền thống trong những năm 1960 đã kết hợp các ý tưởng của tâm lý học nhân văn, chẳng hạn như các phương pháp trị liệu lấy khách hàng làm trung tâm của Carl Rogers, Tâm lý định hướng theo quy trình của Arnold Mindell và Tâm lý học xuyên cá nhân của Clark Moustakis.

Địa điểm

  • Wilmington

    Woodland Lane,2401, 19810, Wilmington

    Câu hỏi