Keystone logo
Indiana University

Indiana University

Indiana University

Giới thiệu

Sứ mệnh của IUSSW là xuất sắc trong giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ nhằm thúc đẩy sức khỏe, hạnh phúc cũng như công bằng xã hội và kinh tế trong một thế giới đa dạng.

Một trường đại học mẫu mực và sự hợp tác dựa trên cộng đồng thúc đẩy công bằng kinh tế và xã hội, trao quyền và hạnh phúc của con người trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Địa điểm

  • Bloomington

    South Indiana Avenue,107, 47405, Bloomington

    Câu hỏi