Keystone logo
Horizons University DBA trong kinh doanh quốc tế

DBA in

DBA trong kinh doanh quốc tế

Horizons University

Horizons University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Paris, Pháp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 - 4 năm

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 3.590 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi năm

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi