We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

The Hong Kong University of Science and Technology Tiến sĩ Vật lý
The Hong Kong University of Science and Technology

Tiến sĩ Vật lý

Hong Kong, Hồng Kông

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian, Bán thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

HKD 42.100 / per year *

Trong khuôn viên trường

* mỗi năm

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Westlake University - Tiến sĩ liên kết Đại học Fudan về Vật lý
    • Hangzhou, Trung Quốc
  • Tiến sĩ vật lý
    • Pécs, Hungary
  • PhD in Physics
    • Rapid City, Hoa Kỳ