Keystone logo
Graduate Theological Union Tiến sĩ Xã hội học Tôn giáo
Graduate Theological Union

Tiến sĩ Xã hội học Tôn giáo

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Học sinh ở mức độ tập trung này có được các kỹ năng cần thiết để điều tra “tôn giáo sống” cả theo thời gian và trong bối cảnh đương đại. Cụ thể, họ sẽ học các khung lý thuyết quan trọng (ví dụ: chủ nghĩa tương tác, lý thuyết xung đột, lý thuyết thế tục hóa) cho phép họ khái niệm hóa vị trí của tôn giáo trong cuộc sống hàng ngày cũng như các phương pháp xã hội học khác nhau (ví dụ: quan sát người tham gia, phỏng vấn sâu, khảo sát) trang bị cho họ thẩm vấn các hiện tượng, thực hành và xu hướng tôn giáo theo kinh nghiệm.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MPhil/PhD Religious Studies
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Bằng cấp nghiên cứu (MPhil / PhD) trong Tôn giáo và Triết học
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Tiến sĩ Triết học Tôn giáo
    • Prague, Cộng hòa Séc