Keystone logo
Graduate Theological Union Tiến sĩ Tôn giáo so sánh
Graduate Theological Union

Tiến sĩ Tôn giáo so sánh

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Trong bối cảnh văn hóa xã hội được đặc trưng bởi mức độ đa nguyên tôn giáo ngày càng tăng, sinh viên sẽ có được các công cụ phương pháp luận và khái niệm để tham gia vào các nghiên cứu so sánh hai hoặc nhiều tôn giáo từ góc độ chuyên đề, phân tích hoặc xây dựng. Đặc biệt nhấn mạnh sẽ được trao cho các phương pháp tiếp cận liên ngành để nghiên cứu về tôn giáo.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Phd trong đối thoại liên tôn và nghiên cứu ngoại giao / liên tôn
    • Washington, Hoa Kỳ
    • Gambia Online, Gambia
  • MPhil/PhD Religious Studies
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Bằng cấp nghiên cứu (MPhil / PhD) trong Tôn giáo và Triết học
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland