Keystone logo
Graduate Theological Union Tiến sĩ nghệ thuật và tôn giáo
Graduate Theological Union

Tiến sĩ nghệ thuật và tôn giáo

Berkeley, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Các phương pháp liên ngành từ lý thuyết thẩm mỹ, ký hiệu học, lịch sử nghệ thuật, hình tượng học, nghiên cứu văn hóa vật chất, nghiên cứu tôn giáo và các ngành liên quan đóng vai trò là khuôn khổ phân tích và diễn giải cho nghiên cứu, giảng dạy và nghệ thuật sáng tạo. Sự tập trung nhằm mục đích nuôi dưỡng trí tưởng tượng thẩm mỹ, đạo đức, tinh thần và sáng tạo. Nó chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thế giới thông qua lăng kính đa văn hóa và đa tôn giáo, đồng thời truyền đạt kiến thức của họ trong cả bối cảnh lý thuyết và ứng dụng.

Về trường học

Câu hỏi