Keystone logo

Goshen College Online

A logo

Giới thiệu

Tầm nhìn

Goshen Cao đẳng được công nhận là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong giáo dục nghệ thuật tự do tập trung vào giảng dạy và học tập quốc tế, văn hóa, liên ngành, và tích hợp mà cung cấp cho mỗi học sinh một câu chuyện đời-định hướng nhúng trong các giá trị cốt lõi Chúa Kitô làm trung tâm: công dân toàn cầu, kiến ​​tạo hòa bình từ bi, công bộc của dân và đam mê học tập.

Nhiệm vụ

Goshen College là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do dành riêng cho sự phát triển của thông tin, ăn nói lưu loát, nhạy cảm, các Kitô hữu có trách nhiệm.

Như một sứ vụ của Giáo Hội Mennonite, chúng tôi tìm cách tích hợp các giá trị Kitô giáo với đời sống giáo dục, xã hội và chuyên nghiệp. Là một cộng đồng đức tin và học tập, chúng tôi cố gắng để thúc đẩy phát triển cá nhân, trí tuệ, tinh thần và xã hội trong mỗi người. Chúng tôi xem giáo dục là một hoạt động tinh thần sản xuất đầy tớ nhà lãnh đạo đối với giáo hội và thế giới.

Giá trị cốt lõi

Tại Goshen Trường chúng tôi có ý định tạo ra một cộng đồng đức tin và học được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi: Chúa Kitô làm trung tâm, học tập đam mê, công bộc của dân, kiến ​​tạo hòa bình từ bi và công dân toàn cầu. chương trình chương trình học tập và ngoại khóa của chúng tôi chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp cho:

Một cuộc sống mà là Đức Ki-tô TÂM, với

một đức tin phản ánh rằng nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh trong bối cảnh cá nhân và doanh nghiệp một đức tin hoạt động mà thông báo lựa chọn tất cả của cuộc sống Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa là nền tảng của mọi sự khôn ngoan và hiểu biết. Qua Chúa Kitô chúng ta tìm thấy sự tha thứ và thương xót một lời mời đến một ngày, đi bộ cá nhân uỷ quyền của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi được hướng dẫn bởi Chúa Kitô trong tìm kiếm của chúng tôi cho sự thật.

Tôi Corinthians 03:11: "Đối với không có ai có thể đặt bất kỳ nền tảng khác hơn là một trong đó đã bị sa thải; nền tảng đó là Chúa Giêsu Kitô. "

Một cuộc sống của HỌC MẠNH MẼ, thông qua

quyền làm chủ của một lĩnh vực chính của nghiên cứu là cơ sở cho việc học tập suốt đời, dịch vụ, các mối quan hệ, và làm việc trong một bối cảnh xã hội và văn hóa đa dạng một nền tảng rộng lớn của kiến ​​thức, kỹ năng, quy trình và phương pháp bắt nguồn từ một chương trình nghệ thuật tự do được yêu cầu để nghiên cứu có hệ thống và giải quyết vấn đề Chúng tôi tin rằng đức tin chúng ta được hỗ trợ bởi kiến ​​thức. Là một cộng đồng học tập, chúng tôi nuôi dưỡng một hành trình học tập suốt đời, khuyến khích lẫn nhau để tìm kiếm sự thật sôi nổi. Tinh thần học tập xuất sắc làm phong phú thêm các mối quan hệ của chúng tôi, thế giới của chúng tôi và tin vào Đức Kitô.

II Phierơ 1: 5-8: "Vì lý do này rất, bạn phải cố gắng hết sức để hỗ trợ niềm tin của mình với lòng tốt, và tốt đẹp với kiến ​​thức, và kiến ​​thức với tự kiểm soát và tự kiểm soát với độ bền và sức chịu đựng với sự tin kính, và sự tin kính mến lẫn nhau, và tình cảm lẫn nhau với tình yêu. Vì nếu những điều này là của bạn và đang gia tăng giữa anh em, họ giữ cho bạn từ không hiệu quả và không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. "

Một cuộc sống của tớ LÃNH ĐẠO, dựa trên

một khả năng lãnh đạo mà trao quyền cho mình và người khác một sự hiểu biết sức khỏe của bản thân và những người khác được phản ánh trong các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm

Chúng tôi tin rằng công bộc của dân được thể hiện một cách hoàn hảo trong cuộc sống và con người của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi khiêm tốn dành tư lợi cho lợi ích của người khác, dẫn vào sức mạnh của tình yêu do Thiên Chúa, bởi vì tình yêu cho người khác xây dựng cộng đồng của Thiên Chúa. Theo gương Chúa Kitô, chúng ta tạo ra một văn hoá lãnh đạo đặc trưng bởi servanthood vui vẻ.

Matthew 20: 26-28: ". Nhưng ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm tôi tớ" Phi-líp 2: 5,7: "Trong mối quan hệ của bạn với người khác, có những suy nghĩ tương tự như Chúa Giêsu Kitô: Ai ... lấy rất bản chất của một người tôi tớ, đã được thực hiện giống như loài người. "

Một cuộc sống của kiến ​​tạo hòa bình từ bi với

một vẹn cá nhân nuôi dưỡng khả năng để giải quyết xung đột và thúc đẩy công bằng một cam kết để đa dạng trong tất cả các hình thức của nó cả về mặt khái niệm và trong thực tế như xây dựng hòa bình Kitô giáo, chúng ta ôm lấy "shalom" - sự bình an mà Thiên Chúa muốn cho nhân loại. Chúng tôi cam kết xây dựng "vương quốc bình an" bằng cách thực hành lòng từ bi, khôi phục lại công lý, thực hành chống phân biệt chủng tộc, yêu thương kẻ thù của chúng tôi và ủng hộ cho các bị tước đoạt. Chúng tôi từ bỏ, sức mạnh hủy diệt bạo lực áp bức trên thế giới này - và sẵn sàng để sống cuộc sống của chúng tôi như là ví dụ của sự bình an của Thiên Chúa.

Matthew 5: 9: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."

Một cuộc sống của CÔNG DÂN TOÀN CẦU với

một sự cởi mở giữa các nền văn với khả năng hoạt động hiệu quả với người dân của quan điểm khác trên thế giới một sự hiểu biết chịu trách nhiệm về quản lý cho các hệ thống con người và môi trường trong một thế giới đa văn hóa

Là một công dân toàn cầu có trách nhiệm, chúng ta thấy, khuyến khích và tôn vinh hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khác. Chúng tôi hoan nghênh và bao gồm các 'người lạ' ở giữa chúng ta - tôn trọng sự khác biệt trong thế giới quan trong khi tìm kiếm điểm. Chúng tôi muốn vượt qua các rào cản giữa con người không chỉ thông qua giảng dạy và học tập học thuật, mà còn trong việc trao đổi giao lưu văn hóa có ý nghĩa. Chúng tôi đi vào thế giới tặng quà và cuộc sống của chúng tôi trong việc phục vụ người khác.

II Côrinhtô 5: 18-20: "Tất cả điều này là từ Thiên Chúa, Đấng hòa giải chúng ta với Ngài qua Chúa Kitô, và đã cho chúng ta chức vụ hòa giải; đó là, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã hòa giải thế giới với chính mình, không kể tội lỗi của họ chống lại họ, và ủy thác các thông điệp của hòa giải cho chúng tôi. Vì vậy, chúng ta là những đại sứ cho Chúa Kitô, vì Thiên Chúa đang làm cho sức hấp dẫn của mình thông qua chúng ta; chúng tôi van nài bạn thay mặt Chúa Kitô, được hòa giải với Thiên Chúa. "

Địa điểm

  • 1700 South Main Street Goshen, Indiana 46526, , Goshen

Câu hỏi