We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Free University of Bozen-Bolzano Tiến sĩ Khoa học Máy tính
Free University of Bozen-Bolzano

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Bolzano, Ý

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Oct 2024

EUR 180 / per year *

Trong khuôn viên trường

* học phí: € 163,50 mỗi năm

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi