We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Florida State University - Department of Family and Child Sciences Bằng tiến sĩ. trong trị liệu hôn nhân và gia đình
Florida State University - Department of Family and Child Sciences

Bằng tiến sĩ. trong trị liệu hôn nhân và gia đình

Tallahassee, Hoa Kỳ

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

USD 40.742 / per credit *

Trong khuôn viên trường

* Tỷ lệ trong bang: $ 479,32 / giờ tín dụng. Tỷ lệ ngoài tiểu bang: $ 1.110,72 / giờ tín dụng.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Tư vấn Đau buồn
    • Englewood, Hoa Kỳ
  • D.Couns trong tâm lý tư vấn
    • Dublin, Ireland
  • Bác sĩ tư vấn Christian (trực tuyến)
    • Orlando, Hoa Kỳ