We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava Phd trong vật lý
Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Phd trong vật lý

Opava, Cộng hòa Séc

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

CZK 560 / per year *

Trong khuôn viên trường

* 70, - CZK cho on-line ứng dụng (trong Stag hệ thống thông tin)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Kỹ thuật Nhiệt động lực học Chất lỏng
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ Vật lý hạt nhân và hạt
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ Vật lý
    • Winston-Salem, Hoa Kỳ