Keystone logo
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong MPhil-Tiến sĩ về Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

MPhil-Tiến sĩ về Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa

Ma Liu Shui, Hồng Kông

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành ít nhất 4 khóa học sau đại học với tổng số 12 đơn vị theo phê duyệt của Bộ phận và đăng ký khóa học nghiên cứu luận án liên quan mỗi kỳ trong suốt quá trình học của họ. Ngoài ra, một dự án nghiên cứu được yêu cầu trong đó luận án phải được nộp cùng với một bài bảo vệ miệng để tốt nghiệp.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi