Keystone logo
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong MPhil-Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

MPhil-Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật

Ma Liu Shui, Hồng Kông

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Các yêu cầu tốt nghiệp chính đối với một sinh viên MPhil bao gồm: hoàn thành ít nhất 12 đơn vị khóa học cấp độ sau đại học, hoàn thành CSCI6500 'Hội thảo về Nghiên cứu MPhil' trong mỗi kỳ trong suốt thời gian nghiên cứu quy chuẩn, nộp bài báo học kỳ, sau đó là bài thuyết trình ở cuối của mỗi năm học và nộp một luận án và vượt qua một bảo vệ luận án bằng miệng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi