Keystone logo
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong MPhil-PhD in Information Engineering

MPhil-PhD in Information Engineering

Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ma Liu Shui, Hồng Kông

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi