Keystone logo
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong MPhil-PhD in Electronic Engineering
Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

MPhil-PhD in Electronic Engineering

Ma Liu Shui, Hồng Kông

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi