Keystone logo
Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

Giới thiệu

Các FMJ - sông Mackenzie là một tổ chức đa ngành của giáo dục đại học, tư nhân, mà mục đích là để đào tạo những giá trị nhân cao cấp, có khả năng nhận thức và giải thích các mô hình hiện tại, hình dung những khả năng mới và đề xuất việc tạo ra các tuyến đường thay thế, khi đối mặt với nhu cầu của contemporaneity.

Dự án FMJ chế - sông Mackenzie nhằm mở rộng và đổi mới ngoài đề nghị thông thường liên quan đến các tổ chức giáo dục đại học hiện nay. Việc mở rộng và đổi mới yêu cầu, dựa trên một trường cao tiêu chuẩn, có, như một phương châm, một sự hiểu biết về thực tế, trong đó bao hàm sự nhận thức của cộng đồng và do đó là một tài sản tri thức, không chỉ kiến ​​thức, mà còn chỉ trích và xã hội xây dựng.

Những tính năng này cho phép thiết kế chế nhúng một cơ sở thử nghiệm, tạo ra tri thức mới về điều kiện xã hội, có nghĩa là có như một phương pháp để tích hợp giảng dạy / nghiên cứu và tri thức khoa học, và, như một nguyên tắc, sự tương tác với xã hội.

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị

Nhiệm vụ

Giáo dục con người tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, để thực thi đầy đủ quyền công dân, góp phần vào sự phát triển của bản thân và xã hội thông qua giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông, văn hóa, thể thao, xã hội và các hoạt động tinh thần, Môi trường Cải cách đức tin Kitô giáo.

Quang cảnh

Để được công nhận bởi tổ chức xã hội như Presbyterian giải tội, hồ sơ từ thiện và cộng đồng, đó là dành riêng cho các thần linh và khoa học nhân văn; đặc trưng bởi sự theo đuổi liên tục của sự xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông; phấn đấu cho sự hình thành không thể thiếu của con người, trong cải cách môi trường đức tin Kitô giáo.

Các giá trị và nguyên tắc

Trong hạnh cá nhân: nhân phẩm, nhân vật, tính toàn vẹn và tinh thần mackenzista; Trong mối quan hệ giữa các cá nhân: lòng trung thành, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết, trung thực và khiêm tốn; Khi thực hiện các hoạt động chuyên môn: đạo đức, năng lực, sáng tạo, kỷ luật, sự cống hiến và sẵn sàng tình nguyện; Trong quá trình ra quyết định: tìm kiếm sự đồng thuận, công lý, sự thật, bình đẳng về cơ hội cho tất cả; Các mối quan hệ giữa các cơ quan trường đại học, các đơn vị, phòng ban: hợp tác, tinh thần đồng đội, tính chuyên nghiệp và giao tiếp thích hợp; Các mối quan hệ với các tổ chức khác: trách nhiệm, độc lập và minh bạch; Trong xã hội: tham gia và phục vụ cho cộng đồng; Và tại mọi thời điểm, hành động với tình yêu, đó là sự liên kết của sự hoàn hảo.

Địa điểm

 • Rio de Janeiro

  R. Buenos Aires, 283 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20061-003, Brazil, , Rio de Janeiro

  • Rio de Janeiro

   R. Buenos Aires, 283 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20061-003, Brazil, , Rio de Janeiro

   Các chương trình

    Tổ chức cũng cung cấp:

    Câu hỏi