Keystone logo
emTunis Business School EDBA Đổi mới & Tinh thần khởi nghiệp

DBA in

EDBA Đổi mới & Tinh thần khởi nghiệp

emTunis Business School

emTunis Business School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Tunis, Tuy-ni-si

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Người Pháp, Avestan

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

24 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự