Keystone logo
European College for Liberal Studies Tiến sĩ về Nghiên cứu Truyền thông

Tiến sĩ in

Tiến sĩ về Nghiên cứu Truyền thông

European College for Liberal Studies

European College for Liberal Studies

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

CHF 36.000

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi