Keystone logo
Desert Research Institute

Desert Research Institute

Desert Research Institute

Giới thiệu

Desert Research Institute ( DRI ) là cơ quan hàng đầu thế giới về nghiên cứu môi trường cơ bản và ứng dụng. Cam kết hướng tới sự xuất sắc và liêm chính về mặt khoa học, giảng viên, sinh viên và nhân viên của DRI đã phát triển kiến thức khoa học và công nghệ sáng tạo trong các dự án nghiên cứu trên toàn thế giới.

Kể từ năm 1959, Desert Research Institute đã nâng cao kiến thức khoa học, hỗ trợ nền kinh tế đa dạng hóa của Nevada, cung cấp các cơ hội giáo dục dựa trên khoa học và cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên cộng đồng.

Các giảng viên của Desert Research Institute không có lương và chịu trách nhiệm về tiền lương của họ thông qua các khoản tài trợ và hợp đồng bên ngoài. Thông qua sự pha trộn giữa tính nghiêm khắc trong học thuật và tính thực dụng của khu vực tư nhân, Desert Research Institute đã tạo được danh tiếng về việc cung cấp hiệu quả thông tin khoa học chất lượng cao, minh bạch và có trách nhiệm.

Địa điểm

 • Reno

  Raggio Parkway,2215, 89512, Reno

  • Las Vegas

   East Flamingo Road,755, 89119, Las Vegas

   Câu hỏi