Keystone logo
Dalian Polytechnic University PhD in Textile Science & Engineering

PhD in Textile Science & Engineering

Dalian Polytechnic University

Dalian Polytechnic University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Dalian, Trung Quốc

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* mỗi năm

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi