Keystone logo
Doctoral School at Gdańsk University of Technology Trường Tiến sĩ (Nghiên cứu Kỹ thuật)

Tiến sĩ in

Trường Tiến sĩ (Nghiên cứu Kỹ thuật)

Doctoral School at Gdańsk University of Technology

Doctoral School at Gdańsk University of Technology

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Gdańsk, Ba Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* * Không có học phí.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự