Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management Tiến sĩ Kinh tế ngành và Kinh tế của doanh nghiệp

Tiến sĩ in

Tiến sĩ Kinh tế ngành và Kinh tế của doanh nghiệp Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng cấp nghiên cứu (MPhil / PhD) trong Kinh tế phát triển
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Tiến sĩ về Phát triển Khu vực và Hội nhập Kinh tế
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ điều hành về phát triển khu vực tư nhân cho các nền kinh tế mới nổi
    • Maastricht, Hà Lan