Keystone logo
Charles University Protestant Theological Faculty

Charles University Protestant Theological Faculty

Charles University Protestant Theological Faculty

Giới thiệu

Khoa Thần học Tin lành của Đại học Charles là một trong ba khoa thần học của trường, cung cấp giáo dục trong các lĩnh vực sau: thần học Phúc âm, công tác xã hội và mục vụ, khủng hoảng cộng đồng và công tác mục vụ, thần học-tâm linh-đạo đức, thần học về truyền thống Kitô giáo.

Địa điểm

  • Prague

    Protestant Theological Faculty Charles University in Prague Černá 9, P.O.Box 529 CZ-115 55 Praha 1 Czech Republic, , Prague

    Câu hỏi