Keystone logo
Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Giới thiệu

Khoa Thể dục và Thể thao là một trong mười bảy khoa của trường Đại học Charles đáng kính.

Giáo dục thể chất bậc cao của Séc có từ thời kỳ trước Thế chiến thứ nhất. Lúc đầu, có nhiều khóa học khác nhau tại Khoa Y. Nỗ lực của các nhà khoa học và nhà sư phạm tiến bộ như GS. Smotlacha, Borovanský, Jirásek và Weigner đã dẫn đến Dự luật thành lập “Viện Giáo dục Thể chất của Tyrš” vào năm 1930. Ý tưởng này được thực hiện sau Chiến tranh bằng cách thành lập “Viện Giáo dục Thể chất tại Đại học Charles”.

Năm 1948, Viện được hợp nhất trong Khoa Giáo dục, trong đó Trường Giáo dục Đại học độc lập được thành lập vào năm 1953. Một trường đại học mới - "Viện Giáo dục Thể chất và Thể thao" được thành lập vào năm 1953 cùng với "Viện Nghiên cứu Thể chất Giáo dục". Cả hai cơ sở đều cung cấp giáo dục cho những người lao động sư phạm, khoa học và quản lý muốn theo đuổi sự nghiệp của họ trong lĩnh vực giáo dục thể chất và khoa học thể thao. Trong quá trình tổ chức lại các trường đại học, diễn ra vào năm 1958, ba khoa của Trường Giáo dục Đại học được hợp nhất thành Viện Thể dục và Thể thao. Sự hình thành mới đã được tham gia vào Đại học Charles với tư cách là một trong những khoa của nó.

Địa điểm

  • Prague

    Charles University in Prague José Martího 31 Praha 6, 162 52 Czech Republic, , Prague

    Câu hỏi