Keystone logo
Charles University Faculty of Arts Bằng tiến sĩ. trong tâm lý xã hội và tâm lý làm việc

Bằng tiến sĩ. trong tâm lý xã hội và tâm lý làm việc

Charles University Faculty of Arts

Charles University Faculty of Arts

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Prague, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 2.500 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi