Keystone logo
Faculty of Humanities, Charles University Tiến sĩ về Ký hiệu học và Triết học Truyền thông

Tiến sĩ in

Tiến sĩ về Ký hiệu học và Triết học Truyền thông

Faculty of Humanities, Charles University

Faculty of Humanities, Charles University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Prague, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Người Pháp, Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 500 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* par année académique. Frais de candidature en ligne: 540 K.

Giới thiệu

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi