We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Corvinus University of Budapest Tiến sĩ về giao tiếp xã hội
Corvinus University of Budapest

Tiến sĩ về giao tiếp xã hội

Budapest, Hungary

4 Semesters

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2023

HUF 660.000 / per semester *

Trong khuôn viên trường

* mỗi học kỳ

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Thông tin và Truyền thông Đương đại
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Chương trình Tiến sĩ về Nghiên cứu Truyền thông
    • Lisbon, Bồ Đào Nha
  • Ph.D. by Research
    • Prague, Cộng hòa Séc