Keystone logo
Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos  y Educativos de San Luis Potosí) PHD TRONG KHOA HỌC GIÁO DỤC

PHD TRONG KHOA HỌC GIÁO DỤC

Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí)

Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos  y Educativos de San Luis Potosí)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Luis Potosi, Mexico

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jul 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Education (Research)
    • Cardiff, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Educational Psychology (Research)
  • Critical and Cultural Theory (Research)
    • Cardiff, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland