Keystone logo
Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí) PHD TRONG KHOA HỌC GIÁO DỤC

Tiến sĩ in

PHD TRONG KHOA HỌC GIÁO DỤC Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí)

Centre for Advanced Pedagogical and Educational Studies of San Luis Potosí (Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Tiến sĩ giáo dục
  • Barcelona, Tây Ban Nha
 • Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) trong Giáo dục
  • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Bologna, Ý
 • Ed. D Giáo dục nông thôn, Thay đổi tổ chức
  • Livingston, Hoa Kỳ