Keystone logo
Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

Giới thiệu

CEITEC (Viện Công nghệ Trung Âu) là một trung tâm nghiên cứu độc đáo tập trung chủ yếu vào khoa học đời sống, vật liệu tiên tiến và công nghệ nano. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, CEITEC đã nhanh chóng phát triển thành một cơ sở hạ tầng tiên tiến cho các nghiên cứu đạt hiệu quả cao cùng với các viện tốt nhất ở Châu Âu. Trong số các ưu tiên chính của CEITEC là thúc đẩy môi trường khoa học quốc tế năng động và thúc đẩy, cung cấp cơ sở hạ tầng nghiên cứu hiện đại, chính sách giao tiếp cởi mở và cơ hội bình đẳng.

Địa điểm

  • Žilina

    Univerzitná,8661/6A, 010 08, Žilina

    Câu hỏi