We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Catholic University of Santa Fe (Universidad Católica de Santa Fe UCSF) PHD TRONG GIÁO DỤC
Catholic University of Santa Fe (Universidad Católica de Santa Fe UCSF)

PHD TRONG GIÁO DỤC

Santa Fe, Argentina

Request duration

Người Tây Ban Nha

Request pace

Request application deadline

Feb 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ giáo dục
    • Kingston upon Thames, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Tiến sĩ Giáo dục - UCAM, Tây Ban Nha
    • Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
  • Doctorate in 
Global Education – EdD (Part-Time Hybrid)
    • Brattleboro, Hoa Kỳ