Keystone logo

Carson-Newman University

A logo

Giới thiệu

Có cách nào tốt hơn để bạn có thể tưởng tượng được ở đây hơn đến thăm chúng tôi.

Là tại Carson-Newman là cách tốt nhất để biết làm thế nào bạn có phù hợp với trường đại học nghệ thuật tự do hàng đầu xếp hạng này, được thành lập vào năm 1851.

Xem những gì cuộc sống của bạn có thể trông giống như ở đây. Đi bộ khuôn viên của chúng tôi và nhận được một cảm giác mà bạn sẽ là một phần quan trọng của một trường đại học tích cực đó là 2.000 sinh viên mạnh mẽ.

Tầm nhìn, mô tả nhiệm vụ, Faith

Tầm nhìn

Chúng tôi sẽ có các trường đại học nghệ thuật dựa trên tự do Kitô giáo về sự lựa chọn trong khu vực Đông Nam cho giáo dục và dịch vụ.

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là các nhà giáo dục Kitô giáo là giúp học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ là những công dân có học và trên toàn thế giới đầy tớ nhà lãnh đạo.

Khẳng định của Faith

thần - "Đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất."(Sáng thế ký 1: 1)
Có một Thiên Chúa thật, là người Creator, Đấng Cứu Chuộc, và bảo quản của vũ trụ. Thiên Chúa là vĩnh cửu; Thiên Chúa là thánh; Thiên Chúa là tình yêu; Thiên Chúa là Ba Ngôi, tiết lộ như Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mỗi thuộc tính riêng biệt nhưng không phân chia của thiên nhiên, thực chất, hoặc là, và những người một mình là xứng đáng với sự thờ phượng.

Chúa Kitô - "Trong Đức Kitô tất cả sự viên mãn của thần sống cách cụ thể."(Col 2: 9)
Chúa Kitô là Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, là người thứ hai của Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là người thân của ông, được thụ thai bởi Đức Thánh Linh và sinh ra của Đức Trinh Nữ Maria, đầy đủ Thiên Chúa và con người hoàn toàn. Chúa Giêsu hoàn toàn sống và tiết lộ ý muốn của Thiên Chúa, đã bị đóng đinh, chôn, và sống lại từ cõi chết trong ngày thứ ba. Có làm lễ chuộc tội cho những tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá, Ngài thăng thiên đường, được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa, và sẽ trở lại trong điện và vinh quang để phán xét thế. Chúa Kitô ngự trong tất cả các tín hữu như người sống, từng có mặt Chúa.

Chúa Thánh Thần - "Và tôi sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho bạn Advocate khác, để ở với bạn mãi mãi. Đây là Thần Chân Lý, mà thế gian không thể nhận được, vì chẳng thấy anh ấy cũng không biết anh ta. Bạn biết anh ta, vì anh ta tuân thủ với bạn, và sẽ ở trong anh em."(Giăng 14: 16-17)
Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa. Thần tán dương Chúa Giêsu Kitô và bị kết án con người tội lỗi, gian ác và sự phán xét. Chúa Thánh Thần giúp con người hiểu được sự thật, kêu gọi tất cả để Đấng Cứu Rỗi, tái tạo con người để những người chấp nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, và truyền vào các tín hữu với trái cây của Thánh Linh.

Salvation - "Đó là bởi ân điển qua đức tin mà bạn đã được cứu. Đây không phải là của mình; nó là món quà của Thiên Chúa, không phải là một kết quả của các công trình, vì sợ rằng mọi người nên tự hào."(Eph 2: 8)"Nếu người nào chỉ kêu gọi các danh Chúa thì sẽ được cứu."(Rô-ma 10:13)
Việc cứu người tội lỗi là hoàn toàn công việc của Thiên Chúa của ân sủng, được cung cấp tự do cho tất cả những ai chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Thế, người của cuộc sống, cái chết và sự sống lại được sự chuộc tội đời đời cho các tín hữu. sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin được bảo đảm thông qua sự ăn năn và sự chấp nhận của Chúa Giêsu Kitô là Chúa.

thánh kinh - "Mộtll Thánh là Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa chữa, và đào tạo trong sự công bình. . . ."(2 Timôthê 3: 16)"Luật pháp của Chúa là trọn vẹn, bổ linh hồn. Các đạo luật của Chúa là đáng tin cậy, làm cho khôn ngoan đơn giản. Các giới luật của Chúa là đúng, cho niềm vui đến tim. . . . Các mạng lịnh của Chúa là chắc chắn, và hoàn toàn công bình."(Tv 19: 7-9)
Kinh Thánh là một cuốn sách được Thiên Chúa linh ứng của Cựu và Tân Ước Kinh Thánh, có thẩm quyền đối với đức tin và thực hành, trong đó con đường cứu độ và thánh sống được sáng tỏ. Các tiêu chí mà Kinh Thánh phải được giải thích là Chúa Giêsu Kitô.

loài người - "Vì vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài; theo hình ảnh của Thiên Chúa, ông đã tạo ra chúng; nam và nữ, ông đã tạo ra chúng."(Sáng thế ký 1:27)
Nên theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là công việc tột đỉnh của sự sáng tạo. Bằng cách lựa chọn tự do, con người nổi loạn chống lại tình yêu của Thiên Chúa, làm vỡ các mối quan hệ bằng vi phạm những mệnh lệnh của Thiên Chúa và thuộc sự phán xét. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa có thể khôi phục con người vào mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa và cho phép họ thực hiện các mục đích sáng tạo của Thiên Chúa.

Nhà thờ - "Và ông đã đặt tất cả mọi thứ dưới chân mình và đã khiến ông trở thành người đứng đầu trên tất cả mọi việc cho nhà thờ, mà là cơ thể của mình, sự viên mãn của Đấng đầy tất cả trong tất cả."(Êphêsô 1: 20-23)
Các nhà thờ được bao gồm tất cả các môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Đầu của Giáo Hội. Kitô hữu là để liên kết mình với các nhà thờ địa phương. Nhà thờ là một cơ quan độc lập, hoạt động theo quyền tể trị của Chúa Kitô. Mỗi nhà thờ được trao quyền để thờ phượng, thi hành sứ, và để thực hiện các quà tặng và ưu đãi đầu tư trong đó Chúa Kitô.

Những điều cuối cùng - Trong thời gian riêng và cách riêng của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ đưa thế giới đến cuối thích hợp của nó. Thiên Chúa đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ phán xét thế giới của Chúa Giêsu Kitô, khi tất cả mọi người sẽ nhận được chỉ là phần thưởng của mình; sự không thể chữa được thì đi vào hình phạt đời đời; người công bình, vào sự sống đời đời.

Christian Thế giới quan của chúng tôi

Đại học Kitô giáo là một cánh tay giáo dục của nhà thờ, cơ thể của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Chúa của Christian University, vì Ngài là Hội Thánh. Trong Đức Kitô, ". . . được ẩn tất cả các kho tàng khôn ngoan và hiểu biết."(Col 2: 3) Đức Kitô là"hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. . . . Vì nhờ Ngài muôn vật được tạo ra, cả ở trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình. . . tất cả mọi thứ đã được tạo ra bởi Ngài và cho Ngài. Và Ngài có trước muôn vật, và trong Người tất cả mọi thứ được tổ chức với nhau."(Col 1: 15-17) Chúa Kitô là người sáng tạo và trung tâm của vũ trụ.

Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống." (Giăng 14: 6) Đó là cách này, chân lý này, cuộc sống này, Christian University khuyến khích. Chúa mời gọi chúng ta "Tình yêu Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi."(Mt 22:37) Lời mời gọi này, chúng tôi chấp nhận. Tất cả sự thật là sự thật của Thiên Chúa. Tất cả học tập âm thanh là một phần của di sản Kitô giáo của chúng tôi và kêu gọi, và là trung tâm trong một thế giới quan Kitô giáo, nơi Chúa Giêsu là Chúa, và chúng ta là môn đệ của Ngài.

Kinh Thánh

Trong khi đó, Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học trong nó cuộc họp thường xuyên theo lịch của ngày 19 tháng 10 2007 đã nhận được một đề nghị từ một người được ủy thác để xem xét một tuyên bố liên quan đến niềm tin của các thành viên Hội đồng quản trị về Thánh Kinh. BE QUYẾT CNTT, mà Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học không nhất trí phê duyệt các báo cáo sau đây: "Chúng tôi, Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học, đừng khẳng định Thánh như được đưa ra bởi Thiên Chúa qua con người, cho con người. Lời đầy đủ và cuối cùng của Thiên Chúa được mạc khải trong Chúa Giêsu Kitô. "

Khẳng định những cộng đồng Kitô hữu và ứng xử

Là một cộng đồng học thuật cố tình Christian Carson-Newman Đại học phấn đấu để thực hiện theo nguyên tắc Kitô giáo trong tất cả các khía cạnh của đời sống cộng đồng của mình. Chúng tôi nộp mình cho những lời dạy và tấm gương của Chúa Giêsu Kitô trong tất cả các mối quan hệ và công việc của chúng tôi. Người chọn để trở thành một phần của gia đình Carson-Newman được kỳ vọng để nắm lấy các giá trị đạo đức, đạo đức, và Kinh Thánh và ngoài trường học. Trong lĩnh vực tình dục, lối sống phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh được dự kiến. quy định cụ thể, sự thân mật tình dục là để được thể hiện độc quyền trong giao ước hôn nhân đó phải có giữa một người nam và một người nữ. giá trị Kitô giáo của chúng tôi phục vụ lợi ích tốt nhất của tất cả trong gia đình Carson-Newman.

Địa điểm

  • 1646 Russell Ave., 37760, Jefferson City

  • USA Online

Câu hỏi