Keystone logo

Business Science Institute

A logo

Giới thiệu

Business Science Institute - VIDEO

"Tổ chức quốc tế và độc lập có mục tiêu là phát triển giáo dục điều hành trên quy mô toàn cầu"

Việc thành lập Business Science Institute là kết quả của cả một quan sát và một loạt các kết án:

Quan sát:

Có một nhu cầu chưa được đáp ứng từ các nhà quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm muốn theo đuổi các hoạt động trí tuệ sau MBA, một nhu cầu mà các tổ chức quốc tế lớn đang phải vật lộn để đáp ứng do các tiêu chuẩn liên quan đến kiểm định và vội vàng công bố nghiên cứu.

Các bản án:

  • Các giáo sư quản lý phải đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý và giám đốc điều hành bằng cách sử dụng viễn cảnh toàn cầu,
  • Sự tương tác giữa các nhà quản lý và nhà nghiên cứu là một nguồn làm giàu lẫn nhau.
  • Các ấn phẩm của tất cả các loại nên được coi trọng.

Chiến lược:

Chiến lược của Business Science Institute , do đó, là đặt mình vào vị trí này và huy động các nguồn lực học thuật quốc tế có chất lượng cao nhất. Chiến lược đổi mới này bao gồm tập trung vào các yếu tố cần thiết của mỗi xã hội tri thức, tức là phi vật chất và học thuật, và huy động các giáo sư có sẵn trên phạm vi quốc tế.

Sứ mệnh:

Nhiệm vụ của Business Science Institute là thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân của các nhà quản lý và doanh nghiệp thông qua việc huy động các nguồn lực học thuật quốc tế với chất lượng cao nhất.

Tùy chọn tuyển sinh 2

Khuyến mãi

Báo cáo hoạt động năm 2021

Kiểm định

Địa điểm

  • BSI Luxembourg ASBL Château de Wiltz, L-9615, Luxembourg City

Câu hỏi