Keystone logo
Botswana International University Of Science And Technology Tiến sĩ Sinh học

Tiến sĩ Sinh học

Botswana International University Of Science And Technology

Botswana International University Of Science And Technology

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Palapye, Botswana

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Sinh học Hệ sinh thái và Tính bền vững
    • Belfast, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Tiến sĩ và Thạc sĩ về Khoa học Hàng hải, Khí quyển và Địa lý (GRE Miễn)
    • Miami, Hoa Kỳ
  • Trường Cao học Khoa học Đời sống Munich: Từ phân tử đến hệ thống - Tiến sĩ
    • Munich, Đức