Keystone logo
Botswana International University Of Science And Technology Tiến sĩ Hóa học
Botswana International University Of Science And Technology

Tiến sĩ Hóa học

Palapye, Botswana

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng tiến sĩ. trong Khoa học nano và Kỹ thuật nano
    • Greensboro, Hoa Kỳ
  • PhD in Didactics of Chemistry
    • Prague, Cộng hòa Séc
  • Bằng tiến sĩ. trong Kỹ thuật vi hệ thống
    • Rochester, Hoa Kỳ