Keystone logo
Bar-Ilan University Tiến sĩ Khoa học Sinh học Phân tử

Tiến sĩ in

Tiến sĩ Khoa học Sinh học Phân tử

Bar-Ilan University

Bar-Ilan University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ramat Gan, Israel

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi