Keystone logo
Bakke Graduate University

Bakke Graduate University

Bakke Graduate University

Giới thiệu

Bakke Graduate University (BGU) là nơi để tìm hiểu những thực tế mới của thế giới đô thị toàn cầu. Một lý do chính là mạng của chúng tôi. BGU được kết nối và xây dựng trên một mạng lưới thần học toàn cầu, đô thị, được tạo ra trong hơn 30 năm bởi Ray Bakke và những người khác. Mạng lưới rộng lớn đó cho phép BGU tiếp cận độc nhất với các nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo và những người thực hành trong giáo hội Cơ đốc toàn cầu.

Địa điểm

  • Dallas

    Greenville Avenue,8515, 75243, Dallas

    Câu hỏi