Keystone logo
Auburn University School of Forestry and Wildlife Sciences Tiến sĩ Triết học (tiến sĩ)
Auburn University School of Forestry and Wildlife Sciences

Tiến sĩ Triết học (tiến sĩ)

Auburn, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) có thể được điều chỉnh cho bất kỳ lĩnh vực chuyên đề nào được liệt kê trong MS Đề xuất nghiên cứu và luận văn dựa trên nghiên cứu ban đầu được yêu cầu như các thành phần chính của chương trình cấp bằng Tiến sĩ. Mức độ yêu cầu 60 giờ học kỳ ngoài bằng cử nhân.

Phải có ít nhất 30 giờ học kỳ trong các môn học được xếp loại ở cấp độ 7000 trở lên. Trong số 30 giờ còn lại của học kỳ, 10 giờ phải là Nghiên cứu và Luận văn (FORY 8990) và 20 giờ ở cấp độ 6000 trở lên. Trong khi một số trong số 60 giờ này có thể là từ công việc tốt nghiệp trước đó, chẳng hạn như bằng MS, tối thiểu 25 giờ của các môn học được phân loại ở cấp độ 6000 trở lên phải được hoàn thành tại Auburn. Tất cả các nghiên cứu sinh được yêu cầu phải học Phương pháp nghiên cứu (FORY 7510) và Hội thảo (FOWS 7950). Các kỳ thi sơ khảo bằng miệng và viết là bắt buộc để tiến tới ứng cử; Các kỳ thi sơ bộ phải được hoàn thành không ít hơn hai kỳ học trước khi tốt nghiệp. Các bài kiểm tra sơ bộ bằng văn bản và miệng đối với nghiên cứu sinh thường sẽ bao gồm các câu hỏi từ mỗi thành viên ủy ban về năng lực kỹ thuật và các vấn đề liên quan khác.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • PhD - Doctor of Philosophy in Languages
    • Dunedin, New Zealand
  • PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science
    • Christchurch, New Zealand
  • PhD - Doctor of Philosophy in Music
    • Dunedin, New Zealand