Keystone logo
Óbuda University Tin học ứng dụng và Toán ứng dụng Tiến sĩ

Tin học ứng dụng và Toán ứng dụng Tiến sĩ

Óbuda University

Óbuda University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Budapest, Hungary

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

8 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 4.500 / per semester

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Toán học và Ứng dụng
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ toán học ứng dụng
    • Melbourne, Hoa Kỳ
  • Tiến sĩ toán ứng dụng
    • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi