Keystone logo

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin ICT 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • ICT
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin ICT

Các chương trình CNTT-TT có thể chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong thế giới kinh doanh bằng cách dạy họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông một cách hiệu quả. Các chuyên gia CNTT-TT thường có kiến thức về mạng máy tính, phần mềm, viễn thông, cơ sở dữ liệu, lập trình, v.v.