Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Nghiên cứu giáo dục Hoạt động giáo dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Nghiên cứu giáo dục
  • Hoạt động giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Nghiên cứu giáo dục Hoạt động giáo dục

Đối với những sinh viên muốn học thêm các kỹ năng để làm giáo viên, có sẵn các chương trình thực hành giáo dục. Các loại chương trình này cho phép các nhà giáo dục tương lai làm việc cùng với các chuyên gia giảng dạy để học cách thành công trong môi trường lớp học.