Keystone logo

24 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Hệ thống Thông tin 2023

Tổng quat

Thạc sĩ Hệ thống thông tin thu hẹp khoảng cách giữa các kỹ thuật của thế giới máy tính và thay đổi nhanh chóng các doanh nghiệp. Trong tất cả các doanh nghiệp thành công, hệ thống công nghệ thông tin đang được sử dụng để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng. Thạc sĩ có trình độ trong hệ thống thông tin hiện nay cần thiết trong mọi tổ chức.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (24)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập