Keystone logo

36 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (36)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin

Hệ thống thông tin là ngành học giảng dạy cho sinh viên những yếu tố quan trọng nhất của cả kinh doanh và khoa học máy tính, qua đó chuẩn bị cho họ để làm việc trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm các công việc trong các siêu tập đoàn lớn, các vị trí chuyên gia phân tích thị trường cá nhân, hay thậm chí cả các công việc quan trọng cho chính phủ.