Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Hóa học ứng dụng 2023

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Hóa học ứng dụng 2023

Tổng quat

Các lĩnh vực khoa học của giao dịch hóa học áp dụng với sự hiểu biết lý thuyết hóa học và tính chất vật liệu khác nhau, và sử dụng kiến ​​thức đó để trả lời câu hỏi trong lĩnh vực này và để thiết kế và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
  • Hóa học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan