We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Tìm

Tìm khóa học tiến sĩ

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Tiến sĩ, hay Tiến sĩ Triết học, là bằng cấp sau đại học do các trường đại học cấp. Đó là bằng cấp học thuật hàng đầu có sẵn trong một lĩnh vực. Việc hoàn thành bằng tiến sĩ có thể dẫn đến triển vọng nghề nghiệp được cải thiện đáng kể. Sinh viên hoặc chuyên gia quan tâm đến khả năng lãnh đạo, học thuật, tư vấn, nghiên cứu và khởi nghiệp, bằng tiến sĩ có thể mang lại lợi thế hoặc yêu cầu về bằng cấp. Nhiều trường đại học trên thế giới cung cấp các chương trình tiến sĩ. Thông thường, sinh viên sẽ chuyên về một lĩnh vực như Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên, Y học, Tính bền vững, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội, Nhân văn, v.v. Sự đa dạng của các chương trình tiến sĩ khác nhau có thể khiến bạn choáng ngợp - đừng để điều đó ngăn cản bạn! Bắt đầu tìm kiếm của bạn bằng cách xem các bằng tiến sĩ phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.