Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 46 Các Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh  (DBA) Các chương trình trong Hoa Kỳ 2024

46 DBA Các chương trình trong Hoa Kỳ 2024

Tổng quat

Bác sĩ quản trị kinh doanh, hoặc DBA, là một chương trình học chủ yếu là nghiên cứu theo định hướng thiết kế cho các chuyên gia kinh doanh có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Ứng viên DBA thường cũng quan tâm trong việc theo đuổi các vị trí lãnh đạo, điều hành trong lĩnh vực của họ, hoặc trở thành giáo sư đại học của kinh doanh. Các trường đại học và các trường kinh doanh trong các chương trình: Mỹ Nghiên DBA độ, đôi khi trên một bán thời gian hoặc toàn thời gian cơ sở.

Bằng đại học Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ trong một ngành học liên quan đến kinh doanh, hoặc so sánh tổng thể 's thường là một điều kiện tiên quyết cho một quản trị viên, trừ trường hợp quy định bởi các bộ phận tuyển sinh tại một trường đại học hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ. Ứng viên DBA tại các trường đại học và các trường kinh doanh ở Mỹ áp dụng kiến ​​thức của họ về lý thuyết kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, chiến lược ra quyết định và khả năng quản lý khi họ phát triển chủ đề nghiên cứu của họ và bắt đầu làm việc trên luận án của họ.Chủ đề quản trị kinh doanh như toàn cầu hóa, công ty trách nhiệm xã hội, đạo đức, lãnh đạo, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tác động xã hội, kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính và các chủ đề khác có thể trở thành cơ sở cho một quản trị viên ứng cử viên 's nghiên cứu chủ đề.

Bạn có thể đọc thêm về các cơ hội ghi danh vào một chương trình DBA tại Hoa Kỳ bằng cách nhấp vào liên kết dưới đây. Bạn có thể dễ dàng yêu cầu thêm thông tin trực tiếp từ các trường đại học ở Mỹ, đây.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • DBA
  • Hoa Kỳ
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên
  • Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập