Keystone logo

1 DBA Các chương trình trong Quản lý kinh doanh nhỏ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • DBA
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Quản lý kinh doanh
 • Quản lý kinh doanh nhỏ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  DBA Các chương trình trong Quản lý kinh doanh nhỏ

  Những sinh viên muốn tìm hiểu cách điều hành một doanh nghiệp có thể quan tâm đến một chương trình quản lý doanh nghiệp nhỏ. Kỷ luật này điều tra nhiều yếu tố đi vào sở hữu và điều hành một doanh nghiệp.

  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh được cấp bằng sau quá trình đào tạo khắt khe và thiên về nghiên cứu với sự tập trung vào các kiến thức cần thiết để trở thành một học giả hay một nhà tư vấn ưu tú. Ngoài việc phải tiến hành nghiên cứu độc lập, chương trình học thường bao gồm các môn như Lý thuyết kinh doanh, Thiết kế nghiên cứu, và Phát triển nghề nghiệp.