Keystone logo

2 DBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Quản lý điều hành 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • DBA
  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
  • Quản lý điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

DBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Quản lý điều hành

Quản lý điều hành liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, và lãnh đạo một công ty hay tổ chức nào khác. Những người nghiên cứu đề tài này có tìm hiểu về tất cả mọi thứ từ các lý thuyết lãnh đạo để quản lý tài chính hiệu quả nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh được cấp bằng sau quá trình đào tạo khắt khe và thiên về nghiên cứu với sự tập trung vào các kiến thức cần thiết để trở thành một học giả hay một nhà tư vấn ưu tú. Ngoài việc phải tiến hành nghiên cứu độc lập, chương trình học thường bao gồm các môn như Lý thuyết kinh doanh, Thiết kế nghiên cứu, và Phát triển nghề nghiệp.